5 februari 2020

NPB-themacongres Innovatie²

Op dinsdag 12 mei 2020 presenteert de NPB in Utrecht een thematisch congres over de manier waarop de Nederlandse politieorganisatie EN de Nederlandse Politiebond tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die de digitale informatierevolutie heeft opgeleverd. Vandaar de titel Innovatie in het kwadraat. Meld je vandaag nog aan: elk NPB-lid is van harte welkom!

Politieorganisaties blijven alleen effectief en dus relevant als ze op tijd reageren op sociale en technologische ontwikkelingen. Dat geldt ook voor politiebonden. Hoe zijn de Nationale Politie en de NPB tot nu toe omgegaan met de gevolgen van de digitale informatierevolutie? Wat kan en moet er beter? Dat zijn de centrale vragen op het thematisch NPB-congres op dinsdag 12 mei 2020 in Utrecht.

Politiewerk
Ook de komende tien jaar zullen bij de politie vertrouwde arbeidsomstandigheden, materialen en werkwijzen worden vervangen door eigentijdse varianten. Welke innovaties zijn er nog te verwachten? Hoe gaan de inhoud en de organisatie van het politiewerk daardoor veranderen? Welke ontwikkelingen zouden we moeten bevorderen en welke afremmen?

Vakbondswerk
De NPB streeft ernaar bij het opkomen voor de belangen van zijn leden (collectief en individueel) optimaal gebruik te maken van innovaties. Heeft de NPB tot nu toe voldoende ingespeeld op de nieuwe (digitale) mogelijkheden op communicatie- en informatiegebied? Welke nieuwe wegen zijn tot nu toe ten onrechte niet bewandeld?

De NPB streeft naar innovatie in het kwadraat binnen de politiesector. Meer daarover te weten komen en meepraten over dit onderwerp? Kom dan op dinsdag 12 mei naar ons thematisch congres Innovatie² - alleen of met een paar collega's! Elk NPB-lid is van harte welkom!

Meld je vandaag nog aan door HIER TE KLIKKEN!

Meer over:
Vereniging