30 juni 2020

NPB-najaarscursus Rechtshulp 2020

Lijkt het jou ook leuk en interessant om vanuit je vakbond collega’s te kunnen helpen als ze vragen of problemen hebben op het gebied van werk en inkomen? Meld je dan aan voor de (gratis) opleiding tot individuele belangenbehartiger (IB’er) die de NPB ook dit najaar weer aanbiedt!

Vanwege de coronacrisis wordt deze cursus gegeven in de vorm van acht digitale bijeenkomsten van een dagdeel.

  • 4 september Introductie
  • 18 september Algemene wet bestuursrecht
  • 1 oktober Ziekte en re-integratie (1)
  • 16 oktober Ziekte en re-integratie (2)
  • 30 oktober Gesprekstechnieken (1)
  • 6 november Gesprekstechnieken (2)
  • 13 november Disciplinair onderzoek (1)
  • 27 november Disciplinair onderzoek (2)

Na het met succes afronden van alle onderdelen ontvang je als deelnemer een certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Aanmelden is mogelijk VIA DEZE LINK.

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink per e-mail of via 06 –13 63 40 12.