6 april 2017

Te weinig doorbetaling bij ouderschapsverlof?

Naar aanleiding van vragen van leden heeft de NPB ontdekt dat bij het opnemen van ouderschapsverlof in veel gevallen 75 procent van het salaris wordt doorbetaald. Volgens de NPB is dat in strijd met het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Daarin is geregeld dat tijdens ouderschapsverlof 75 procent van de bezoldiging moet worden doorbetaald.

Het begrip ‘bezoldiging’ is ruimer dan het begrip ‘salaris’. Het omvat naast het salaris ook iemands toelagen, zoals zijn operationele toelage of zijn toelage werving en behoud. Politiemedewerkers die normaal gesproken toelagen betaald krijgen, ontvangen over hun ouderschapsverlofuren dus mogelijk te weinig doorbetaling.

Wat te doen?
Als je contact met de NPB opneemt, bekijken we samen of het zinvol is een bezwaarschrift in te dienen tegen reeds uitbetaalde bedragen voor ouderschapsverlofuren en/of een verzoek in te dienen om de betaling per direct in overeenstemming met het Barp te brengen.

Voor de NPB is het geen moeite om namens jou een bezwaarschrift/verzoek in te dienen en de termijnen voor je te bewaken. Wil je liever zelf de regie voeren? Dat kan uiteraard ook. In dat geval sturen we je een voorbeeldtekst en informatie over de termijnen.

Wat hebben we nodig?
Indien mogelijk ontvangen we graag de salarisstrook waarop de eerste uitbetaling van opgenomen ouderschapsverlofuren staat. Ook is het voor ons handig om te weten tot wanneer je ouderschapsverlof geniet en welke toelagen je voorafgaand aan dat verlof ontving.

Beschik je over een besluit waarin de hoogte van de vergoeding van de ouderschapsverlofuren vermeld staat, dan is een afschrift daarvan ook zeer welkom.

Mail je stukken naar: [email protected].

Meer over:
Rechtspositie