8 maart 2023

NPB zoekt per direct kwestiebehandelaars

Wegens uitbreiding van de formatie zoekt de Nederlandse Politiebond per direct kwestiebehandelaars die onze mooie organisatie willen komen versterken. De beschikbare vacatureruimte is 1,6 fte. Het geboden maandsalaris is minimaal € 3.287 bruto en maximaal € 4.467 bruto bij een voltijd dienstverband (35 uur). Solliciteren is mogelijk tot en met donderdag 30 maart.

Wat doen wij?
De NPB is een vakbond voor personeel van de Nationale Politie. Namens ruim 28.000 leden zijn wij dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen. Daarnaast biedt ons eigen juristen- en advocatenteam dag in dag uit rechtshulp aan leden die in problemen (dreigen te) komen op het gebied van werk en inkomen, letselschade en strafrechtelijke vervolging. Iets dat elke politieambtenaar kan gebeuren. 

Ook verzorgt de NPB voor de Nederlandse Boa-bond de individuele belangenbehartiging ten behoeve van buitengewoon opsporingsambtenaren die werken op basis van een arbeidsovereenkomst.

Wie zijn wij?
De NPB is een warme en hartelijke organisatie met betrokken en bevlogen medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Baarn in het Huis voor Veiligheid, een prachtig pand dat recent is verbouwd tot een mooie, ruime en moderne werklocatie. We werken samen in een informele en gemoedelijke sfeer en staan in nauw contact met de andere politiebonden die in het pand gevestigd zijn.

Welke vacatures hebben wij?
De afdeling Individuele Belangenbehartiging (IB) heeft drie teams met elk een eigen hoofd IB, in totaal circa 20 collega´s. Er zijn bij twee teams op dit moment vacatures:

 • Team Disciplinair, ontslag, bezoldiging, studenten, strafrecht en bijzondere onderwerpen (team A): 0,6 fte;
 • Team Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie (team C): 1,0  fte.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de functie van kwestiebehandelaar bij de afdeling Individuele Belangenbehartiging (dus niet voor een specifiek team).

Wat ga je doen?

 • Je neemt individuele kwesties in behandeling die zich kenmerken door een minder complex karakter (qua kennis, kunde, creativiteit en afbreukrisico) en legt hiervoor een dossier aan.
 • Je laat je over de inhoud van de kwestie informeren door het hoofd, een advocaat of procesjurist.
 • Je treedt bij conflicten op als belangenbehartiger van het lid.
 • Je zorgt voor de schriftelijke uitwerking van adviezen en kwesties en voert gesprekken dan wel correspondeert daarover met de betrokken partijen.
 • Je stelt schriftelijke zienswijzen en bezwaarschriften op en voert correspondentie met leden en  betrokken organisaties.
 • Je verdedigt cliënten tijdens mondelinge zienswijzen en hoorzittingen.
 • Je beantwoordt hulpvragen die (te) tijdrovend of (te) complex zijn voor collega´s die werkzaam zijn op de Intake. 
 • Je zorgt voor correcte, volledige en inzichtelijke dossiervorming en tijdige archivering.
 • Je zorgt dat alle relevante informatie wordt bijgehouden in het organisatiesysteem.

Wat kun je?

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau, juridische richting; bijvoorbeeld HBO rechten of SJD.
 • Kennis en ervaring in specifiek het ambtenarenrecht.
 • Kennis van de organisatie, processen en dienstverlening.
 • Specifiek voor de vacature in team A: affiniteit, bij voorkeur aantoonbaar, met disciplinaire zaken en studentenzaken in relatie tot een onderwijs- en examenregeling.
 • Specifiek voor de vacature in team C:  affiniteit, bij voorkeur aantoonbaar, op hoofdlijnen van het arbeidsrecht.

Vaardigheden

 • Sociale en communicatieve vaardigheden voor het behartigen van de belangen van cliënten.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en uitdragen van van adviezen en standpunten, zoals het opstellen van zienswijzen en bezwaarschriften.
 • Analytisch en probleemoplossend vermogen voor het beoordelen, afhandelen dan wel doorverwijzen van kwesties.
 • Accuratesse voor het bijhouden van termijnen en vormen en bijhouden van dossiers.
 • Stressbestendigheid.
 • Flexibele instelling.

Wat bieden wij?
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. De functie is gewaardeerd in schaal 11. Het salaris bedraagt per maand minimaal € 3.287 bruto en maximaal € 4.467 bruto bij een voltijd dienstverband (35 uur). Je ontvangt vakantiegeld van 8,33 procent, een eindejaarsuitkering van 8,33 procent, 140 wettelijke verlofuren en 88 bovenwettelijke verlofuren bij een voltijd dienstverband. De CAO FNV Organisaties is van toepassing.

Sollicitatieprocedure
Indien je belangstelling hebt en denkt de persoon te zijn die wij zoeken, stuur dan je sollicitatiebrief met daarin je motivatie  waarom je specifiek kiest voor de functie van kwestiebehandelaar in team A, of C, vergezeld van jouw cv, uiterlijk donderdag 30 maart 2023 naar hoofdenib@politiebond.nl o.v.v. Sollicitatie kwestiebehandelaar. Je richt je brief aan het Hoofd van het betreffende team:

 • voor team A is dat Willem de Klein.
 • voor team C is dat Chaima Lamuadni.

Vermeld svp ook voor hoeveel uren per week je de functie van kwestiebehandelaar zou willen uitoefenen. Er kan een briefselectie worden gehouden. Dit betekent dat op basis van jouw brief met motivatie en cv besloten kan worden of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Sollicitatiegesprek
Iedere sollicitant ontvangt op vrijdag 31 maart bericht over het besluit of ze wel of niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken vinden op dinsdag 4 april fysiek plaats op het hoofdkantoor van de NPB in Baarn.

De selectiecommissie wordt gevormd door de drie hoofden IB gezamenlijk. De selectiegesprekken zelf worden echter gevoerd met twee hoofden, waaronder in ieder geval het hoofd van het team waarop je solliciteert. Naar verwachting krijgen de sollicitanten die zijn uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 5 april 2023 telefonisch de uitslag te horen. 

Bij vragen over de vacatures kan je contact opnemen met Willem de Klein (06 - 51 60 35 54).

Meer over:
Vereniging