17 oktober 2017

Fiscaal voordeel NPB-contributie 2017

NPB-leden in actieve dienst kunnen een flink deel van hun jaarlijkse vakbondscontributie terugkrijgen door dit bedrag uiterlijk in december te laten aftrekken van hun brutoloon. Daardoor betalen ze eenmalig over een lager bedrag loonbelasting en sociale premies en krijgen daardoor een hoger nettoloon overgemaakt.

Wat moet je doen om dit fiscale voordeel voor het jaar 2017 binnen te halen? Heel simpel: voor 1 december in Youforce aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

  • Ga naar https://login.youforce.biz en log zo nodig in.
  • Klik op de paarse button [Flex Benefits]
  • Klik in de linker kolom op [Vakbonden inhouding via salaris]
  • Vul achter [ingangsdatum] in: 01-12-2017
  • Vul achter [Bedrag vakbond] je jaarlijkse NPB-contributie in. Dat is 12 x het bedrag dat je op je salarisstrook vindt bij Vakbondscont NPB (maximaal 12 x € 13,80 = € 165,60).
  • Vul achter [Eindejaarsuitkering] hetzelfde bedrag in.
  • Klik eerst op [Bewaren] en na het verversen van het scherm op [Indienen]
  • Kies voor [Vakbonden inhouding via salaris jaar].
  • Klik op [OK]

Let op: bovenstaande handleiding werkt alleen als de NPB-contributie wordt ingehouden op het salaris. Betaal je de contributie rechtstreeks, dan moet je in het eerste menu [Keuze maken] kiezen voor [Overige vakbonden].

Betalingsverklaring
Uiteraard kan de werkgever verlangen dat je aantoont dat je NPB-contributie hebt betaald. Dat is geen probleem als de inning via het salaris loopt. De werkgever (lees: de salarisadministratie) kan de inhouding dan zelf vaststellen. Het ligt anders als je je NPB-contributie hebt betaald via een automatische machtiging. In dat geval kun je bij de NPB-ledenadministratie een betalingsverklaring voor de werkgever aanvragen.

LET OP: Maak je te laat werk van deze fiscale verrekeningsmogelijkheid, dan gaat die optie voor het jaar 2017 definitief verloren. Er is niets dat jij en/of de NPB daar achteraf nog aan kunnen doen.

Meer over:
Ledenvoordeel