6 oktober 2020

Fiscaal douceurtje NPB-contributie 2020

NPB-leden in actieve dienst kunnen een flink deel van hun jaarlijkse vakbondscontributie terugkrijgen door dit bedrag uiterlijk in december te laten aftrekken van hun brutoloon. Je betaalt dan eenmalig over een lager bedrag loonbelasting en sociale premies. Daardoor krijg je een hoger nettoloon overgemaakt.

Wat moet je doen om dit fiscale voordeel voor het jaar 2020 binnen te halen? Heel simpel: voor 1 december in Youforce aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. De tegels in Flex Benefits die je daarvoor moet gebruiken zijn sinds 1 oktober beschikbaar.

Betalingsbewijs nodig?
Is je contributie betaald via inhouding op het salaris, dan is uiteraard geen betalingsbewijs nodig. Betaal je rechtstreeks aan de bond (bijvoorbeeld via een incassomachtiging of op basis van een factuur), dan kun je bij de NPB-ledenadministratie een betalingsverklaring aanvragen.

Wees er op tijd bij!
LET OP: Maak je te laat werk van deze fiscale faciliteit, dan gaat zij voor het jaar 2020 definitief verloren. Noch jij noch de NPB kunnen op dat gebied dan nog iets fixen.

Meer over:
Vereniging