1 januari 2021

Voordeel NPB/ACP-leden: de ARAG Veiligheidspolis

Met ingang van 2021 gaan de ACP en de NPB (nog) intensiever samenwerken bij het behartigen van de belangen van hun leden. Een eerste resultaat is de ARAG Veiligheidspolis: een uitstekende aanvullende rechtshulpverzekering voor ACP- en NPB-leden en hun gezin - uiteraard tegen een aantrekkelijke voordeelprijs.

De ACP werkt al meer dan tien jaar samen met ARAG voor het aanbieden van een aanvullende rechtshulpverzekering. En naar tevredenheid: politiemensen en boa’s die in 2020 gebruik maakten van de polis gaven ARAG gemiddeld een 8,4 voor bewezen diensten. Sinds 1 januari 2021 kunnen ook NPB-leden gebruikmaken van dit verzekeringsaanbod van ARAG. Reden om de naam te veranderen in de ARAG Veiligheidspolis 2021.

LEES MEER OVER DE ARAG VEILIGHEIDSPOLIS

Tot 1 januari 2021 werkte de NPB voor het aanbieden van een aanvullende rechtsbijstandverzekering exclusief samen met DAS. Sinds de jaarwisseling is deze polis niet meer af te sluiten. Voor lopende NPB/DAS-polissen blijven de speciale NPB/DAS-voorwaarden gelden tot aan de eerstvolgende vervaldatum. Vanaf de vervaldatum in 2021 worden NPB/DAS-polissen omgezet in een (duurdere) polis voor het DAS Particulieren Totaalpakket - tenzij je uiteraard tijdig laat weten te willen overstappen op (bijvoorbeeld) de ARAG Veiligheidspolis.