Bart Vijfhuizen Voorzitter landelijke studentenraad & studentenraad R'dam

Examineren in coronatijd

In de studentenraden binnen de Politieacademie zijn de afgelopen maanden veel vragen gesteld over het examineren en het invullen van de lessen. Na een periode van onduidelijkheid waarin alles stilstond – het onderwijs en in sommige gevallen ook de praktijkstages – zagen we dat locaties begonnen met aangepaste vormen van examinering. Vormen die pasten binnen de coronamaatregelen en -adviezen van het RIVM.

Koploper was de locatie Eindhoven, waar men een aangepast examen Meervoudig hield. Een berucht examen onder de PA-studenten, waarbij de aspirant zijn kennis van bevoegdheden en zijn vaardigheid in het schrijven van een goed proces-verbaal van bevindingen moet aantonen in een casus waarin acteurs meervoudige problematiek laten zien. Dat wil zeggen: een combinatie van sociaalpsychiatrische problemen en overtredingen van de Opiumwet, vreemdelingenwetgeving en de Wet wapens en munitie.

Mondeling examen
Fouilleren en aanhouden zijn uiteraard lastig uit te voeren handelingen als je op anderhalve meter afstand moet blijven. De gekozen oplossing was dat zowel de aspirant als de acteurs tijdens het examen vertelden wat ze zouden doen in plaats van wat ze daadwerkelijk deden. Zo kon er toch binnen de richtlijnen van het examenreglement worden getoetst. De overige locaties volgden en de meeste studenten uit tertiel 6 zijn inmiddels geëxamineerd of worden dat binnenkort.

Aangifte-examen
Er waren ook aanpassingen in het aangifte-examen, maar die waren minder ingrijpend. Je hebt tenslotte geen lichamelijk contact met de aangever en de setting met de anderhalve meter afstand is makkelijker te creëren. De moeilijkheid zat hem daar vooral in het oefenen vooraf. De lessen voor dit examen waren tenslotte ook al geruime tijd op afstand.

Praktijkexamens
Veel van de praktijkexamens in de werktertielen hebben tot nu toe niet kunnen plaatsvinden. Denk aan het handhavingsexamen in tertiel 7, bedoeld om te toetsen hoe een aspirant optreedt tijdens bijvoorbeeld het risico op dreigende escalaties in de horeca. Of het verkeersexamen in tertiel 3, waarbij de aspiranten een grote verkeerscontrole opzetten. Veel van deze examens zijn nog niet uitgevoerd of doorgeschoven.

Veel verschillen
Bij de invulling van de praktijkstages zijn opvallend veel verschillen geconstateerd. Zo zijn na de uitbraak van het coronavirus op veel bureaus studenten uit de praktijktertielen 3 en 5 naar huis gestuurd en bleven de studenten uit tertiel 7 en 9 doorwerken. Sommige eenheden kozen ervoor studenten thuis te houden, andere eenheden hielden studenten aan het werk. Er ontstond dus een verschil in ervaring. Momenteel gaan studenten die van tertiel 6 naar 7 gaan op een verschillend moment de praktijk in: de eenheid Rotterdam laat de studenten al tussen week 21 en 25 leren in de praktijk, andere doen dat pas in week 33. Toch een verschil van drie maanden. Voor de overige tertielen zijn de verschillen kleiner.

Verlenging opleidingen
De Politieacademie heeft de toezegging gedaan dat de opleidingen niet verlengd worden. Gezondheid komt op de eerste plaats, maar wij hopen als studenten natuurlijk dat deze belofte waargemaakt kan worden, hoewel er veel lesstof gemist is en examens zijn opgeschoven. Binnenkort heb ik hierover gesprekken met de sectorhoofden van OBT.

Meer over:
Blog
Student