Bart Vijfhuizen Voorzitter landelijke studentenraad & studentenraad R'dam

Studentenraad en coronacrisis

Je kent hem vast wel, de studentenraad. Het klaagmuurtje voor alle facilitaire zaken op de locatie. Eén vertegenwoordiger per klas, die netjes alle punten meeneemt naar de maandelijkse vergadering. Punten waarvan je bij voorbaat soms al weet dat er niks aan gedaan kan worden en die dus blijven opduiken.

Ik noem er een aantal die ik in de afgelopen twee jaar regelmatig zag terugkomen. Te krappe kleedruimtes, het gebrek aan beschikbare oefenruimtes op de locatie, warme lokalen in de zomer, koude lokalen in de winter. Hele logische punten, want om je opleiding soepel te doorlopen moeten de randvoorwaarden goed zijn. Maar sommige zaken zijn nu eenmaal wat ze zijn, welkom bij de politie.

Coronacrisis
Als voorzitter van de studentenraad Rotterdam heb ik een plan geschreven om de invulling van dit overlegorgaan een andere koers te geven. Dit plan stond klaar om uitgevoerd te gaan worden, maar toen kwam door de coronacrisis alles letterlijk en figuurlijk even stil te liggen.

Stopzetten onderwijs
De studentenraad daarentegen niet. Ik heb het drukker dan ooit. Ik werd toegevoegd aan de landelijke studentenraad met de opdracht te inventariseren hoe studenten de coronacrisis beleefden en tegen welke zaken men aanliep door het tijdelijk stopzetten van het onderwijs. Daar kwam een mooi overzicht uit. Opmerkelijk was dat er tussen de academies veel verschillen waren in de wijze waarop onderwijs en stages werden vormgegeven.

Overleg PA-directie
Een overleg met de directie van de PA en een landelijke vertegenwoordiging van alle studentenraden volgde. Er waren veel onduidelijkheden en vragen. We werden als studenten gehoord en konden ventileren. Uiteindelijk werd ik naar voren geschoven als voorzitter van de landelijke studentenraad.

Overal bij betrokken
De weken daarna rolden we van de ene bespreking in de andere; als raad werden we overal bij betrokken. Via Teams hadden we de nodige overlegmomenten met elkaar, om te zorgen dat we qua communicatie op één lijn zaten. Besproken werden onder andere: de pauze van het onderwijs en de invulling van de digitale lessen, de voortgang van examinering, de tomeloze inzet van veel docenten die ineens geconfronteerd werden met het thuis lesgeven.

Steeds meer duidelijkheid
We zagen en hoorden dat er onder studenten veel onrust ontstond en veel berichten werden gedeeld. Daarin stonden soms zaken die voor nog meer onrust zorgden. Eindelijk komt er nu wat duidelijkheid in de voortgang van de opleidingen. Studenten beginnen langzaamaan te zien wat van ze verwacht wordt en waar ze aan toe zijn.

Serieuze gesprekspartner
Als studentenraad zien we dat de plannen en adviezen die we hebben gegeven zijn gehoord en dat concrete punten terugkomen in de plannen die nu gedeeld worden. Wellicht is dit het moment geweest waarin we als studentenraden hebben laten zien dat we een serieuze gesprekspartner zijn.

Voor nu, werk ze allemaal, hou jezelf gezond en wees een beetje lief voor je docent die waarschijnlijk echt op zijn tandvlees loopt om alle lessen rond te krijgen.

Bart Vijfhuizen
Voorzitter landelijke studentenraad en studentenraad Rotterdam
Aspirant tertiel 6 Eenheid Rotterdam - Basisteam Oude Maas

Meer over:
Blog
Student