10 juni 2021

Compleet gedekt met de ARAG-veiligheidspolis

Je staat er soms niet bij stil in hoeveel situaties een rechtsbijstandverzekering van pas kan komen. Via de NPB sluit je voordelig de ARAG Veiligheidspolis af. Zo ben je gedekt voor al je juridische problemen met bijvoorbeeld je aannemer, een leverancier of je buren. Lees hier waarom Emma blij was met de juridische steun van ARAG toen haar vloer ineens gebreken vertoonde.

In 2012 heeft Emma van Dijk* door een technisch onderhoudsbedrijf een tegelvloer laten leggen op de benedenverdieping van haar huis. Jaren is ze er erg tevreden over, maar in 2016 merkt zij ineens dat de vloer op sommige plekken bol staat.

Emma heeft geen idee hoe het kan dat de vloer ineens is gaan ‘bollen’. Omdat zij de oorzaak wil achterhalen, schakelt zij via de woonhuisverzekeraar een expert in om dit te laten controleren. Uit het rapport van deze expert blijkt dat de tegels niet goed zijn verlijmd. Emma neemt contact op met het bedrijf dat de vloer heeft laten leggen, maar krijgt daar geen bevredigende reactie. Ze besluit gebruik te maken van haar ARAG Veiligheidspolis en neemt contact op met ARAG.

Procedure wordt gestart
Tom, juridisch probleemoplosser bij ARAG, neemt haar zaak in behandeling en verzoekt en sommeert het onderhoudsbedrijf om de gebreken aan de vloer te herstellen. Maar het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af en weigert de gebreken te herstellen. Ook weigeren zij de kosten van een nieuwe vloer te betalen. Voor Tom zijn de feiten voldoende om een procedure te starten bij de kantonrechter. De kantonrechter wenst na een schriftelijke ronde (dagvaarding van cliënte en Conclusie van Antwoord van de wederpartij) een comparitie van partijen. Dat betekent dat beide partijen met gemachtigden persoonlijk naar de rechtbank moeten komen om hun verhaal te doen. De rechter wil aan de hand hiervan meer informatie vergaren en inschatten of de partijen er onderling toch nog uit kunnen komen. Emma beantwoordt in de rechtbank de feitelijke vragen van de rechter en Tom neemt uiteraard de juridische aspecten voor zijn rekening.

Schade omvangrijker dan gedacht
De rechter hoort beide partijen aan en oordeelt dat de vloer moet worden onderzocht door een gerechtelijke deskundige. Nadat een door het onderhoudsbedrijf aangedragen expert de vloer heeft onderzocht, volgt er een rapportage. Hieruit blijkt dat de vloer inderdaad niet goed is gelegd. Ook blijkt dat de schade van Emma omvangrijker is dan vooraf gedacht en gevorderd. Op basis van deze nieuwe informatie vermeerdert Tom namens Emma de eis. Omdat er inmiddels een andere kantonrechter op de zaak is gezet én omdat de gemachtigde van de wederpartij niet bij de eerste comparitie aanwezig kon zijn, volgt er weer een comparitie. Tijdens deze tweede comparitie komen de partijen niet tot een schikking. Daarom moet de kantonrechter schriftelijk tot een vonnis komen.

Lange adem is soms nodig…
Dat vonnis kwam uiteindelijk op 11 juni 2019. En het mooie nieuws voor Emma is dat haar vordering grotendeels wordt toegewezen. Het onderhoudsbedrijf moet een nieuwe, vergelijkbare vloer vergoeden en ook de kosten voor deze rechtsgang. Emma moet wel tijdelijk haar woning uit om de vloer opnieuw te laten leggen, maar ook deze kosten worden deels vergoed. Soms is een lange adem nodig om een zaak te winnen. Des te mooier als er na 2,5 jaar dan alsnog een positief resultaat volgt!

* alle namen in dit verhaal zijn fictief. Elke gelijkenis met bestaande personen of bedrijven berust op louter toeval. Elke rechtszaak is anders. Aan de uitkomst van dit verhaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Meer over:
ARAG