3 maart 2020

Bestuursverkiezingen NPB-afdeling Bedrijfsvoering

Eind maart/begin april worden binnen de afdeling Bedrijfsvoering van de NPB digitale verkiezingen gehouden voor de (onbezoldigde) functies van afdelingsvoorzitter en afdelingssecretaris. Voor elk van deze functies is inmiddels één kandidaat beschikbaar (links en midden op de foto). Andere geïnteresseerden hebben nog tot en met zondag 15 maart de tijd om zich ook als kandidaat aan te melden.

Ook als voor elke functie maar één kandidaat beschikbaar is, krijgen de leden van de NPB-afdeling Bedrijfsvoering vanaf maandag 23 maart de gelegenheid om via een digitale stemming te laten weten of ze de benoeming van de verkiesbare personen steunen of niet.

Let op: volgens de NPB-statuten kan iemand niet actief zijn als afdelingsvoorzitter of afdelingssecretaris en tegelijkertijd lid zijn van een ondernemingsraad of de centrale ondernemingsraad.

Meer weten over deze functies?
Namens de afdeling Bedrijfsvoering geeft NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink je graag meer informatie. Ze is bereikbaar onder 06 – 13 63 40 12.

Je kunt desgewenst ook contact opnemen met de activiteitencoördinator of de penningmeester van de afdeling: collega Harry Peters respectievelijk collega Manon Beugelink.

Aanmelden als kandidaat?
De aanmelding loopt via Rianne. Je kunt haar bellen of een e-mailtje sturen. Zij neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.

Meer over:
Vereniging