12 september 2017

Vergadering NPB-hoofdbestuur

Vandaag komt het NPB-hoofdbestuur voor beleidsoverleg bijeen op het hoofdkantoor in Utrecht.

Het hoofdbestuur van de NPB bestaat uit dertien onbetaalde en drie betaalde bestuurders. Elke afdeling van de bond is in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling gekozen is.

De drie betaalde bestuurders worden op voordracht van het hoofdbestuur benoemd door het bondscongres dat eens in de vier jaar gehouden wordt. Momenteel worden die functies vervuld door Jan Struijs (voorzitter), Saskia Dorrestein (secretaris) en Albert Springer (penningmeester).

Meer over:
Hoofdbestuur