14 augustus 2024

Vergadering NPB-hoofdbestuur

Vandaag komt het NPB-hoofdbestuur bijeen voor beleidsoverleg.

Het hoofdbestuur van de NPB bestaat uit dertien onbetaalde en drie betaalde bestuurders. Elke afdeling van de bond is in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling wordt gekozen voor in principe vier jaar.

De drie betaalde bestuurders worden op voordracht van het hoofdbestuur in functie benoemd door de algemene ledenvergadering die jaarlijks gehouden wordt. Ook die benoeming is in principe voor vier jaar.

Momenteel bestaat het dagelijks bestuur uit Nine Kooiman (bondsvoorzitter), Kees Wijnen (bondssecretaris) en Albert Springer (bondspenningmeester en vicevoorzitter).