12 oktober 2022

Vergadering NPB-hoofdbestuur

Vandaag komt het NPB-hoofdbestuur bijeen voor een laatste overleg ter voorbereiding van het NPB-congres op 13 en 14 oktober.

Het hoofdbestuur van de NPB bestaat uit dertien onbetaalde en drie betaalde bestuurders. Elke afdeling van de bond is in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling gekozen is.

De drie betaalde bestuurders worden op voordracht van het hoofdbestuur benoemd door het congres dat eens in de vier jaar gehouden wordt. Momenteel worden die functies vervuld door Jan Struijs (voorzitter), Nine Kooiman (secretaris) en Albert Springer (penningmeester).