28 mei 2024

Vergadering NPB-bondsraad

Vandaag komt de bondsraad van de NPB bijeen voor overleg met het dagelijks bestuur (bondsvoorzitter/secretaris Nine Kooiman, bondspenningmeester Albert Springer).

De bondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de leden in alle dertien NPB-afdelingen. Samen vormen zij tussen twee congressen in het adviserende en controlerende ‘parlement’ van de bond.