30 oktober 2019

Tweede internationale jongerenconferentie van NPB (dag 2)

Samen met de Duitse politiebond Gewerkschaft der Polizei (GdP) organiseert de NPB van 29 t/m 31 oktober de tweede editie van de internationale conferentie voor politiejongeren in Den Haag en Rotterdam. Het doel van de conferentie is om een kennisuitwisseling op professioneel en vakbondsniveau tot stand te brengen tussen agenten uit tien Europese landen. Ook willen de NPB en de GdP hiermee meer politiek bewustzijn creëren voor diverse verbeteringseisen en –voorstellen binnen het politieapparaat.

De tweede dag van de internationale jongerenconferentie van de NPB en de GdP in hotel Van der Valk in Nootdorp start officieel om 9.00 uur. Na een openingswoord van de voorzitters van beide bonden, zal minister Grapperhaus van Justitie een bijdrage verzorgen. Daarna zal Danny Makkelie vertellen over zijn werk als politieman en als topscheidsrechter in het betaald voetbal. Daarna vindt een paneldiscussie plaats over het vrijwilligerswerk bij de bond en hoe dit facilitair is geregeld in de verschillende landen. 

Middagprogramma
Het middagprogramma wordt om 13.30 uur geopend met een bijdrage van Jan Willem Schut. Deze bekende vlogger deelt zijn ervaringen met zijn politiewerk en met social media. Daarna vertelt een collega van het VIK-team hoe VIK werkt en wat de positie van Nederlandse politiemensen is bij een intern onderzoek.  

Namiddagprogramma
Tijdens het namiddagprogramma van 16.00 tot 18.00 uur vinden enkele workshops plaats:

Workshop VIK: Aan de hand van fictieve casussen wordt met elkaar gespard hoe dit in ieder land zou worden opgepakt en beoordeeld
Workshop Training: Uitleg en discussie over hoe er per land wordt omgegaan met trainingen (denk aan IBT)
Workshop Middelen: Op een afgesloten deel van de parkeerplaats buiten wordt een wagenpark van de Nederlandse politie tentoongesteld. 
Workshop Cybercrime: Uitleg en discussie over hoe wij in Nederland omgaan met cybercrime en wat dit internationaal betekent.

Avondprogramma 
Evaluatie en paneldiscussie naar aanleiding van de workshops met aansluitend diner en informeel avondprogramma.