10 oktober 2023

Tweedaagse NPB-hoofdbestuur (dag 1)

Vandaag komt het NPB-hoofdbestuur bijeen voor beleidsoverleg - de eerste dag van de jaarlijkse marathonvergadering in de herfst.

Het hoofdbestuur van de NPB bestaat uit dertien onbetaalde en drie betaalde bestuurders. Elke afdeling van de bond is in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling wordt gekozen voor in principe vier jaar.

De drie betaalde bestuurders worden op voordracht van het hoofdbestuur in functie benoemd door de algemene ledenvergadering (ledencongres) dat jaarlijks gehouden wordt. Ook die benoeming is in principe voor vier jaar. Momenteel bestaat dit dagelijks bestuur uit Jan Struijs (voorzitter), Nine Kooiman (secretaris) en Albert Springer (penningmeester).