7 maart 2022

Tweedaagse NPB-hoofdbestuur (dag 1)

Vandaag komt het NPB-hoofdbestuur bijeen voor beleidsoverleg - de eerste dag van een tweedaagse marathonvergadering.

Het hoofdbestuur van de NPB bestaat uit dertien onbetaalde en drie betaalde bestuurders. Elke afdeling van de bond is in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling gekozen is.

De drie betaalde bestuurders worden op voordracht van het hoofdbestuur benoemd door het congres dat eens in de vier jaar gehouden wordt. Momenteel worden die functies vervuld door Jan Struijs (voorzitter), Nine Kooiman (secretaris) en Albert Springer (penningmeester).