19 oktober 2017

NPB-opleiding rechtshulpverlener (2)

Vandaag vindt op het NPB-hoofdkantoor in Utrecht de tweede dag van de NPB-basisopleiding tot individuele belangenbehartiger (IBB'er) plaats. Onderwerp: de rechtspositie van de politieambtenaar.

De NPB-opleiding tot individuele belangenbehartiger (IBB'er) bestaat uit een basisopleiding van twee (losse) dagen. Vervolgens kun je je naar keuze extra bekwamen in de juridische bijstand bij een disciplinair onderzoek en/of bij ziekte en re-integratie.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze scholingsactiviteiten kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Aanmelding
KLIK HIER om je als deelnemer aan te melden. Je aanmelding wordt definitief nadat de NPB-afdeling waar je onder valt en de bijbehorende eenheidsbestuurder ermee akkoord zijn gegaan.

De overige cursusdagen vinden plaats op donderdag 16 november (ziekte en re-integratie) en donderdag 14 december (disciplinaire onderzoeken).

Meer over:
NPB-scholing