27 november 2020

NPB-cursus Rechtshulp (IBB)

Disciplinair onderzoek

  • 18 september Introductie + Algemene wet bestuursrecht
  • 30 oktober Ziekte en re-integratie
  • 6 november Gesprekstechnieken (modulair: vrijstelling mogelijk!)
  • 27 november Disciplinair onderzoek

Na het met succes afronden van alle onderdelen ontvang je als deelnemer een certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Aanmelden is mogelijk VIA DEZE LINK.

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink per e-mail of via 06 –13 63 40 12.

 

Meer over:
NPB-scholing