20 mei 2021

NPB-cursus Rechtshulp (dag 4): Gesprekstechnieken

Ook dit voorjaar biedt de NPB weer een select aantal collega’s de mogelijkheid om zich op kosten van de bond te laten opleiden tot individueel belangenbehartiger (IBB’er). Vandaag deel 3 van deze basistraining: Gesprekstechnieken.

De IBB-opleiding van de NPB bestaat uit vier (losse) cursusdagen:

  • 4 februari Introductie + Algemene wet bestuursrecht
  • 9 maart Ziekte en re-integratie
  • 1 april Disciplinair onderzoek
  • 20 mei Gesprekstechnieken

Na het met succes afronden van alle onderdelen ontvang je als deelnemer een certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Belangstelling? Meld je dan aan door je naam, NPB-lidmaatschapsnummer en postcode te mailen naar scholing@politiebond.nl!

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink per e-mail of via 06 –13 63 40 12.

Meer over:
NPB-scholing