29 mei 2018

NPB-Congres (Dag 1)

Vandaag vindt in Enschede de eerste dag van het vierjaarlijkse NPB-congres plaats.

Eens in de vier jaar komen uit alle afdelingen vertegenwoordigers van de leden bij elkaar om twee dagen lang een bondscongres te vormen. Het hoofdbestuur moet dan verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in de voorafgaande vier jaar. Ook worden door de afdelingen ingediende beleidsvoorstellen besproken en – al dan niet geamendeerd – door het congres aangenomen of verworpen. Ook bepaalt het congres wie de komende periode de (betaalde) functies van bondsvoorzitter, bondssecretaris en bondspenningmeester gaan vervullen.