20 juni 2024

NPB-basiscursus rechtshulp (4) Gesprekstechnieken

Ook dit voorjaar leidt de NPB weer een groep nieuwe collega’s op tot individueel belangenbehartiger (IBB-er). Vandaag deel 4 van hun basistraining: De rol van de IBB-er bij gesprekken (gesprekstechnieken).

De IBB-opleiding van de NPB bestaat uit vier (losse) cursusdagen:

  •         Do 14 maart: Introductie en Algemene wet bestuursrecht
  •         Do 18 april: Juridische bijstand bij ziekte & re-integratie
  •         Do 23 mei: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken
  •         Do 20 juni: Rol IBB-er bij gesprekken (gesprekstechnieken)

Collega's die deze vier dagen met succes afronden, ontvangen een NPB-certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Belangstelling?
Aanmelden voor de basistraining is alleen mogelijk met instemming van de IBB-coördinator en/of de eenheidsbestuurder van jouw NPB-afdeling. Neem dus aub eerst contact met deze collega's op voor overleg. Vervolgens kun je je digitaal aanmelden.

              De rol van de IBB-er bij gesprekken (gesprekstechnieken)

           

Meer over:
NPB-scholing