21 december 2019

Nieuw bondsblad bij de leden

Vandaag ontvangen NPB-leden een nieuwe editie van het 36 pagina’s tellende bondsblad ‘de Politie’: jaargang 75, nummer 4.

Het NPB-ledenmagazine verschijnt vier keer per jaar. Het biedt leesbare informatie over waar de bond zich mee bezighoudt en welke resultaten hij – mede dankzij de leden – heeft kunnen realiseren. Daarnaast bevat elk nummer verhalen over de persoonlijke ervaringen van collega’s met het werken bij de politie en/of het vakbondswerk van de NPB.