13 mei 2024

Ledenscholing: tweedaagse CTER-training

Werk je bij de politie en wil je alles weten over contraterrorisme, extremisme en radicalisering? Ter introductie biedt het Instituut voor Veiligheid politiemedewerkers op 13 en 14 mei eenmalig kosteloos een tweedaagse training CTER aan. De training vindt plaats in het Huis voor Veiligheid (Tolweg 5 in Baarn).

Met de toenemende polarisatie neemt de spanning in de maatschappij toe. Hoe moet de politie daarop reageren? Uitgangspunt is dat terroristische daden niet alleen kunnen worden voorkomen met repressieve maatregelen, maar dat radicaliseringsprocessen naar gewelddadig extremisme in een vroeg stadium moeten worden ontdekt. De focus hierbij ligt op het signaleren van afwijkend gedrag en hoe te handelen in verschillende situaties.

In deze tweedaagse training door een CTER-specialist komen allerlei aspecten binnen CTER aan de orde. Uitgelegd wordt hoe polarisatie werkt in de maatschappij, maar ook binnen de politieorganisatie. De cursist leert hoe hij deze gedragingen herkent en kan duiden, alsmede waar hij informatie kan melden. Er komen meerdere handelingskaders aan bod, onder andere optreden bij een terroristisch incident en tegen personen die onze democratie ondermijnen.

Belangstelling? Schrijf je dan snel in! Het aantal plaatsen is beperkt!

Meer over:
NPB-scholing