4 december 2019

Basistraining IBB (4)

Vandaag vindt op het NPB-hoofdkantoor in Utrecht de vierde dag van de NPB-basisopleiding tot individuele belangenbehartiger (IBB'er) plaats. Onderwerp: Rol van de IB'er bij gesprekken.

De NPB-opleiding tot individuele belangenbehartiger (IBB-er) bestaat uit een basisopleiding van vier (losse) dagen.

  • Introductie en Algemene wet bestuursrecht (12 september)
  • Juridische bijstand bij ziekte en re-integratie (3 oktober)
  • Juridische bijstand bij een disciplinair onderzoek (14 november)
  • Rol van de IB-er bij gesprekken (4 december)

Deze cursussen worden gegeven in het NPB-hoofdkantoor te Utrecht.

Belangstelling?
Je kunt aanmelden voor de basisopleiding van vier (losse) dagen na overleg met de IBB-coördinator van je NPB-afdeling en/of de bijbehorende eenheidsbestuurder (klik hier voor meer gegevens). Na het doorlopen van de vier cursusdagen ontvang je een certificaat.

KLIK HIER om je aan te melden.

Voor deelname aan deze scholingsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Meer over:
NPB-scholing