22 februari 2018

Algemene ledenvergadering NPB Landelijke Eenheid

Vandaag houdt de NPB-afdeling Landelijke Eenheid (LE) vanaf 14.00 uur een algemene ledenvergadering in restaurant/bowlingbaan De Korf in Leusden (De Smidse 1, 3831 NT). Volop parkeergelegenheid aanwezig.

AGENDA

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen en ingekomen stukken.
 • Vaststellen verslag van de ALV van 16 februari 2017.
 • Jaarverslagen 2017.
  Jaarverslag secretaris, waarin verwerkt individuele belangenbehartiging, belastingzaken en andere zaken.
 • Financieel verslag 2017.
 • Verslag kascommissie.
  Decharge verlenen indien de kascommissie dit verzoekt naar aanleiding van het door hen geconstateerde.
 • Verkiezing Kascommissie leden.
  KC bestond uit: Margreet Verduijn, Frans Danse en René Bakker. Margreet is aftredend en niet meer herkiesbaar. Mels Hoogenboom en Carl Brock hebben zich beschikbaar gesteld als aantredend kascommissie lid.
 • Verkiezing afdelings- en dagelijks bestuur.
  Het afdelingsbestuur bestond uit: Karssen Henk (vz.); Scherpenzeel Henk Jan (penm.); Jansen John (secr.); Buitelaar Jaap (coördinator); Vernooij Arnold (door ziekte van Jaap heeft Arnold vanaf juni 2017 de honneurs als coördinator waargenomen), Balfoort Anneke en Marion Stoffels. Jaap Buitelaar is i.v.m. pensionering op 1-1-2018 niet meer herkiesbaar als bestuurslid. Anneke Balfoort staat bij ons op de ledenlijst, maar feitelijk hoort ze ingedeeld bij Midden Nederland of bij het PDC. Het dagelijks bestuur dient volgens de statuten in persoon gekozen te worden. Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden. Aanmelden kan tot donderdag 8 februari 2018 bij het secretariaat.
 • HB-lid verkiezing.
  Wie wil zich verkiesbaar stellen als HB-Lid voor de komende 4 jaren? De HB-leden dienen door de ALV voorgedragen te worden om verkozen te worden op het NPB Congres te Enschede op 29 en 30 mei 2018. Belangstellenden kunnen zich bij het secretariaat aanmelden tot 8 februari 2018. Voor hen is er eventueel een functiebeschrijving.
 • Congres 29-30 mei 2018.
  Wie van de leden heeft interesse om mee te gaan naar het congres. Aanmelden kan tot 8 februari 2018. Leden die naar het congres gaan dienen op de ALV gekozen te worden.
 • Rondvraag.

Sluiting vergadering uiterlijk 16.00 uur.

Vergaderstukken kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.

Na de vergadering willen we graag met u in een ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje en een activiteit (bowlen) van gedachten wisselen. Dit gaan we doen op dezelfde locatie in dit activiteitencentrum.

KLIK HIER om de uitnodiging in PDF-vorm te downloaden.