28 augustus 2018

Algemene Ledenvergadering Den Haag

Vandaag houdt de NPB-afdeling Den Haag vanaf 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering in restaurant Tijsterman.

Adres: Dorpstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop
Aanvang: 20:00 uur tot 22:00 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Stand van zaken afgelopen jaar
  4. (Her) verkiezing afdelingsbestuur
  5. Financiële kascommissie
  6. Rondvraag
  7. Sluiting