2 maart 2020

Afstemmingsoverleg kaderleden/OR-leden

Vandaag overlegt de NPB met kader- en OR-leden over het arbeidsvoorwaardenbeleid van de NPB.

Dat gebeurt in de aanloop naar een nieuwe bijeenkomst van de werkgever en de bonden voor arbeidsvoorwaardenoverleg op ministerieel niveau - het Centraal Georganiseerd Overleg Politie - op donderdag 5 maart.