18 februari 2019

Actieberaad politiebonden pensioenprotest 18 maart

Vandaag komen de gezamenlijke actieteams van de vier politiebonden bij elkaar om te bespreken welke invulling zij gaan geven aan 18 maart: de landelijke protestdag van de Nederlandse vakbeweging tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte-III. Ook zal een plan de campagne worden gemaakt voor het mobiliseren van de achterban in de vier weken tot aan maandag 18 maart.