NPB PROUD

NPB Proud is een groep kaderleden die zich inzet om het werken bij de politie sociaal veiliger te maken voor collega’s die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn of die beschikken over zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken (intersekseconditie). Dat doen ze onder andere door het hoofdbestuur op dat gebied gevraagd en ongevraagd van advies en suggesties te voorzien. Foto: Ferry Gilhuijs (fotograaf Politie luchtvaartdienst).

 

Nu denk je misschien: is dat soort speciale aandacht in deze tijd nog nodig? Dat valt tegen. De juridische praktijk laat zien dat niet-heteroseksuele politiemedewerkers nog altijd het slachtoffer worden van pesterijen, ontslag en discriminatie bij promotie, opleidingskansen of überhaupt het in aanmerking komen voor een baan. Vaak wordt niet uitgesproken dat iemands seksuele geaardheid een rol speelt, maar is het slachtoffer zich daar wel degelijk van bewust. Om problemen te voorkomen voelen sommige LGBTI’ers zich gedwongen op de werkvloer ‘in de kast te blijven’.

Die stand van zaken is voor de NPB onverteerbaar. Onze bond streeft naar een politie die in al haar geledingen een redelijke afspiegeling van de samenleving is en verschillen tussen mensen respecteert. Juist een andere invalshoek kan van grote waarde zijn.

NPB Proud is de meest recente versie van een denktank die al tientallen jaren bestaat; eerst onder de naam Adviesorgaan Homoseksuelen m/v en daarna als NPB Gay. Mede door toedoen van deze voorgangers zijn binnen de politie belangrijke stappen gezet op het gebied van homo-emancipatie. Denk aan de oprichting van het landelijk netwerk Roze in Blauw en het opnemen van voorlichting over homoseksualiteit in het lesprogramma van de Politieacademie. NPB Proud wil die traditie graag voortzetten.

--------------

Contact

Zit je met vragen of problemen of heb je goede ideeën in de aanbieding?

Mail ons door HIER TE KLIKKEN.

--------------------------------------

Activiteitenkalender

Roze Zaterdag in Maastricht – zaterdag 20 juni 2015

Gay Canal Pride Amsterdam – zaterdag 1 augustus 2015

-----------------------------------------------

Samenwerkingsverbanden

Landelijk Homonetwerk Politie (LHP)

European Gay Police Association (EGPA)

----------------------------------------------