OR-verkiezingen 2013

In januari 2013 werd de regiopolitie met zijn 26 zelfstandige korpsen officieel vervangen door een nationale politieorganisatie met één landelijke eenheid, tien regionale eenheden en een Politiedienstencentrum. Daardoor waren de leden van de ondernemingsraden eigenlijk niet langer legitieme personeelsvertegenwoordigers, in die zin dat ze niet ‘gekozen’ waren door de gehele groep medewerkers die ze geacht werden te vertegenwoordigen.

 

Na overleg met de Centrale Ondernemingsraad in oprichting – bestaande uit afgevaardigden van de huidige ondernemingsraden – besloot korpschef Gerard Bouman begin maart de verkiezingen voor ondernemingsraden binnen de nieuwe eenheden zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Het ging dan om tien verkiezingen: er was geen directe noodzaak voor nieuwe verkiezingen in de eenheid Amsterdam en in de Landelijke Eenheid, aangezien deze organisaties door de nationalisering niet met ‘andere ondernemingen’ waren samengevoegd. Vanuit de twaalf ondernemingsraden (elf eenheden en bedrijfsvoering) zou vervolgens een landelijke Centrale Ondernemingsraad (COR) worden samengesteld.

NPB-campagnes

Traditiegetrouw droeg de NPB een steentje bij aan de totstandkoming van een stevige en zelfbewuste medezeggenschap door bij elke verkiezing een eigen lijst met kandidaat-personeelsvertegenwoordigers samen te stellen en te promoten. In de eenheden werd serieus campagne gevoerd, in de meeste gevallen door in een tijdsbestek van twee à drie weken talloze bureaus in de regio te bezoeken om de collega's op te roepen om te gaan stemmen en dan natuurlijk bij voorkeur op de NPB-lijst met personeelsvertegenwoordigers.

In sommige gevallen (Landelijke Eenheid, Bedrijfsvoering) moest daarvoor een tournee door het land op poten worden gezet, maar het enthousiasme bij het campagneteam was er niet minder om. In Oost-Brabant was het hoogtepunt van de promotieactiviteiten het weekend van 22 en 23 november; toen de collega’s van de horecateams werden getrakteerd op een kop lekkere warme erwtensoep naar NPB-recept.

De NPB leverde ondersteuning door het (laten) ontwerpen van een standaard NPB-verkiezingsposter, die campagneteams door de afdeling Communicatie op het NPB-hoofdkantoor in Woerden aan hun specifieke wensen konden laten aanpassen. Ook was vanaf voorjaar 2013 op de NPB-website een speciale OR-verkiezingspagina te vinden, waarop eenheden desgewenst (per eenheid) informatie konden plaatsen.  

Goed OR-jaar

Op vrijdag 13 december 2013 werd bekend dat de NPB bij de OR-verkiezingen in de eenheid Limburg een absolute meerderheid van tien van de negentien zetels had bemachtigd. Dat mooie resultaat was een een passende afsluiter van een goed OR-jaar voor de NPB. Vanaf de zomer waren ook in andere eenheden en binnen de Politieacademie en de Bedrijfsvoering uitstekende verkiezingsresultaten geboekt.

 • Den Haag: 10 van de 25 zetels
 • Noord-Nederland: 10 van de 21 zetels
 • Noord-Holland: 10 van de 19 zetels
 • Zeeland/West-Brabant: 9 van de 17 zetels
 • Midden-Nederland: 8 van de 23 zetels
 • Rotterdam: 10 van de 25 zetels
 • Oost-Nederland: 11 van de 25 zetels
 • Bedrijfsvoering: 11 van de 25 zetels
 • Oost-Brabant: 12 van de 21 zetels
 • Politieacademie: 8 van de 15 zetels
 • Limburg: 10 van de 19 zetels